Tổng Hợp Meme Hài Hước (p3) : Cười Méo Quai Hàm

Meme là thuật ngữ để nói về các hình ảnh cũng như những cầu chuyện vui ngày trước được thuật lại với một cách tự nhiên nhất mang đến tính chất giải trí cao cho người đọc  “Mimeme” trong tiếng Hy Lạp, nó được sử dụng để giải thích sự lan truyền các hiện tượng