Tấn Trường Bị Cảnh Cáo Về Tình Trạng Livestream TikTok

Ông Park vừa có lời cảnh báo dành cho thủ môn Tấn Trường , triệu tập thủ môn Phạm Văn Cường lên tuyển là lời cảnh tỉnh dành cho anh sau khi bị CĐM nhắc nhở việc live tiktok trong thời gian lên tuyển Tấn Trường lên tiếng thanh minh trên các phương tiện truyền